Arkiv | juli, 2014

Spis Sørlandsreker

15 jul

WWF har gått ut og bedt folk om å ikke spise reker fra Skagerrak av miljøhensyn. Rekebestanden er ikke truet, men WWF er misfornøyd med hvordan fisket drives. Naturvernforbundet derimot, er misfornøyd med WWFs endimensjonale syn på hva som er miljøvennlig forvaltning av sjømat.

Naturvernforbundet er opptatt av å støtte kystfiskerne, fordi dette er ei fornybar næring som har stor egeninteresse av å ta vare på livet i havet. Kystfiskerne er viktige vitner om hvordan det står til med fisk og sjøfugl, vær og vind, oljesøl og søppel langs kysten vår. Kystfiskerne er også viktige allierte i kampen mot oljeboring i Skagerrak, Lofoten og Vesterålen.

I tillegg til dette er kystfisket det mest miljøvennlige fisket. Årsaken er at båtene ikke drar så langt, og dermed bruker mindre diesel per kilo fangst enn det de store havtrålerne gjør. Selvsagt er det mest miljøvennlig å la fisken svømme inn mot land og fange den der.

Det stemmer at noen av rekefiskerne ikke har sorteringsrist og derfor tar en del fisk i tillegg til reker. Dette betyr at en og annen truet kysttorsk og skate kan havne i reketrålen, sammen med blant annet sei og makrell. Men det er viktig å være klar over at det er de minste båtene, som fisker innenfor 4 nautiske mil, som av sikkerhetsgrunner ikke bruker sorteringsrist. Dette utgjør ca 10 % av fangstkapasiteten. Disse båtene tar fisken som havner i reketrålen til lands og selger den som middagsmat.

God forvaltning av den fornybare sjømaten er vanskelig, og Naturvernforbundet hilser velkommen debatten om hva som er miljøvennlig å spise. Vi velger å ta et breiere perspektiv enn WWF, og spiser derfor reker fra Skagerrak med god samvittighet.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet i Kristiansand

Per-Erik Schultze, Naturvernforbundet i Kragerø

Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet i Vest-Agder

 

Innlegget ble først publisert i Fedrelandsvennen, den 7. juli 2014

Mer om rekedebatten i den forrige bloggposten: https://spissorlandet.wordpress.com/2014/06/27/rekedebatt/

Reklamer